Counselling

Counselling is een vorm van gesprekstherapie voor mensen met levens- en ontwikkelingsvragen die in de privé-sfeer liggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • onzekerheid of twijfels
 • grote veranderingen waar je moeite mee hebt (bijvoorbeeld: scheiding, sterfgeval, ontslag, kinderen krijgen, kinderen het huis uit, met pensioen)
 • moeite in het sociale, of relatieproblemen
 • identiteit en zingevingsvragen
 • terugkerende problemen (waarom overkomt dit altijd mij?)

Voor meer emotionele klachten bekijk ook de EFT pagina.

praktijk levenszin eindhoven counselling

Stilstaan bij de belangrijke dingen in je leven tijdens een goed gesprek.

praktijk levenszin eindhoven counselling

Counselling of gesprekstherapie, voor wie?

Iedereen kent moeizame periodes in het leven. Meestal kunnen we gelukkig zelf, of met hulp van het eigen sociale netwerk, hier weer uitkomen. Maar soms is er geen sociaal netwerk, of ontstaat de behoefte om wat gerichter naar een verbeterde situatie toe te werken, met deskundige hulp van een niet direct betrokkene.

Verlangens

Als counsellor zie ik tijden van crisis als een vooraankondiging van iets nieuws. Door aandacht te besteden aan het verlangen dat schuilgaat achter de betreffende problematiek krijgen we zicht op welke wegen er kunnen leiden tot de gewenste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een verlangen naar:

 • innerlijke rust
 • een meer doeltreffende communicatie
 • het ontwikkelen van gewenste kwaliteiten
 • een verandering in het leven

Door niet alleen te focussen op het probleem zelf, maar ook ruimte te geven voor dat wat gewenst is, kan er helderheid ontstaan over concrete stappen die ondernomen kunnen worden. Zo kunnen de verlangens vorm krijgen in het leven van alledag.

Heb je vragen met betrekking tot werk?

Bijvoorbeeld:

 • keuzes die gemaakt moeten worden
 • doelen die je wilt bereiken
 • communicatieproblemen, of problemen met collega’s
 • moeite met ontvangen van kritiek of spanning voor functioneringsgesprekken
 • stress of burnout
 • onzekerheid ten aanzien van eigen capaciteiten

Bekijk dan de pagina over het ‘Zin in het werk-traject’ of lees over EFT en welke zaken daarmee opgelost kunnen worden.
Wellicht is het mogelijk om in samenwerking met je werkgever een begeleidingstraject op te starten. En uiteraard kan je ook buiten je werkgever om zelf afspraken maken voor begeleiding met betrekking tot werk.

Interesse?
Bel voor een kosteloze kennismaking: 06-51452429.

Counsellor of psycholoog?

Een counsellor is opgeleid tot het werken met psychisch gezonde mensen die in een tijdelijke crisis verkeren. Hierbij rijst de vraag: "wanneer ben je psychisch gezond?”
Er is een tendens in de samenleving tot het medicaliseren van klachten. Het liefst willen we klachten kunnen diagnosticeren. Het geeft houvast om iets een naam te kunnen geven, en ook kan een diagnose helpen tot erkenning van de klacht en het lijden wat daarmee gepaard gaat.
Toch heeft dit naar mijn idee ook nadelen. Gezonde reacties op levenssituaties worden gezien als ziekte (burnout, stress, spanning, depressieve gevoelens, de gevolgen van trauma, aanpassingsstoornissen etc.).

Als counsellor richt ik me op de kracht van mijn cliënt. Op het gezonde stuk. Ik ben niet opgeleid tot het stellen van diagnoses. In de ontmoeting met mijn cliënt maak ik een inschatting van de ernst van de klacht. Wanneer deze voorbij mijn competenties ligt, verwijs ik door naar een GZ-psycholoog.

Verder:

 • Werk ik als counsellor niet met protocollen, en gebruik ik geen psychologische tests.
 • Voor counselling is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.
 • Bij LevensZin is het meestal mogelijk om binnen één a twee weken terecht te kunnen.
 • Counselling wordt doorgaans (gedeeltelijk) vergoed met een aanvullende polis, en gaat niet van het eigen risico van 385 euro af.
 • Omdat het onderlinge contact alles bepalend is voor een goed verloop van een traject bied ik een kosteloos kennismaking aan.