Heimwee

Wie ooit last heeft gehad van heimwee weet hoe heftig dit kan zijn en hoe zeer dit een reis kan bederven.
Cliënten hebben heimwee omschreven als: ‘een diepe pijn in het hart’, ‘het gevoel losgerukt te zijn van iets of van mezelf’, ‘een knagende pijn’, ‘een hevige verlangen’, ‘angst mezelf helemaal kwijt te raken’, en ‘angst het niet aan te kunnen’.

In de praktijk kom ik twee vormen van heimwee tegen:

  • Heimwee naar een land, streek, relatie, huis of baan die vergoed verlaten is.
  • Heimwee bij het tijdelijk verlaten van thuis, zoals bij een vakantie, een dagje of een weekend weg.

Bij de laatste vorm is het belangrijk om te onderzoeken of het echt over heimwee gaat. Mogelijk is hier sprake van sociale angst of onzekerheid.

Heimwee lijkt op rouw, maar dan in een lichtere vorm.
Bij rouw is het duidelijk wie of wat je verloren hebt en waarom je rouwt. Bij heimwee is dat diffuser. Het gemis richt zich op een geheel van zaken die maken dat je je ergens thuis voelt.

Margaret Stroebe, hoogleraar binnen de gezondheidspsychologie, die al vijftien jaar onderzoek doet naar heimwee, schat dat 5 tot 10 procent van alle volwassenen hier last van heeft. Desondanks lijkt er een taboe te liggen op het hebben van heimwee bij volwassenen, wat niet behulpzaam is voor het leren omgaan hiermee.

Wanneer je op de ene op de andere manier last hebt van heimweegevoelens dan heb ik de volgende tips voor je:

  • Accepteer je gevoelen, en wees vriendelijk voor jezelf. Ook wanneer je de gevoelens écht niet normaal, buitensporig of kinderachtig vindt!
  • Praat erover met je vrienden, partner of ouders.
  • Durf je ogen dicht te doen en te voelen wat er in je lijf gebeurt wanneer de heimwee opspeelt. (Als je EFT kent is dit het moment om te gaan kloppen!)
  • Roep jezelf een halt toe wanneer je gaat vervallen in piekergedachten over je heimwee, en ga iets ondernemen.
  • Onderzoek wat je nodig hebt om je beter te voelen tijdens een reis en zorg ervoor dat deze behoeftes vervuld worden. Kleine aanpassingen kunnen vaak veel helpen. (Eigen kussen, foto van je huisdier, bellen met thuis, praten met een reisgenoot die weet hoe je je voelt...)
  • Blijf reizen, weggaan en uitstapjes maken. Laat je heimweegevoelens niet je gedrag bepalen.
  • Als je verhuisd bent en nog veel heimwee hebt, vraag je dan af wat je eventueel mist in je nieuwe omgeving. Een goed gesprek hierover met iemand die je vertrouwt kan heel behulpzaam zijn en misschien zijn er samen oplossingen te bedenken.

Wanneer je ernstige heimwee hebt, of al spanning voelt bij een dagje weggaan, dan kan EFT-therapie een uitkomst bieden.

Wil je een afspraak maken of heb je vragen?

Bel Dorthe Jakobsen op 06-52452429.