Gebrek aan eigenwaarde of een negatief zelfbeeld

Wanneer we praten over gebrek aan eigenwaarde of over een negatief zelfbeeld bedoelen we hetzelfde. Maar wat betekent het eigenlijk?

Stel je voor dat je een prachtig schilderij gekregen hebt en je ziet, voelt en weet dat het een grote kunstzinnige en financiële waarde heeft. De kans is groot dat je goed oplet waar je het hangt, zorgt voor een goede luchtvochtigheid en belichting, de deur op slot doet als je het huis verlaat en trots en blij je eigendom laat zien aan anderen zodat ze er ook van kunnen genieten. Van anderen verwacht je dat ze er ook zorgvuldig mee omgaan en je spreekt ze erop aan als ze dat niet doen.

Vervang nu in gedachten het waardevolle schilderij met een kunstwerk waarvan je denkt: ‘Wat een waardeloos prutswerk, slordig en niet goed afgewerkt. Het is oninteressant. Het perspectief klopt niet en de kleuren zijn nietszeggend’.

Hoe zou je hiermee omgaan?

Precies, - minder zorgvuldig. Je zal het niet met blijdschap aan anderen tonen en het verkopen zou al helemaal lastig worden; het heeft in jouw ogen immers geen waarde. Misschien ben je een beetje boos over het prutswerk of geneer je je wanneer anderen erna kijken.

Op dezelfde manier werkt het wanneer het om het beeld van onszelf gaat: ons zelfbeeld. De gedachtes die we over onszelf hebben en de manier waarop we tegen onszelf praten, bepalen voor een belangrijk deel hoe we met onszelf omgaan en in hoeverre we goed voor onszelf zorgen. Ook de manier waarop en het gemak waarmee we ons aan anderen laten zien wordt hierdoor mede bepaald. Maar bovenal heeft het invloed op hoe we ons voelen.

Hoe negatiever de gedachten over ons zelf zijn, hoe slechter het zelfbeeld wordt en hoe slechter we ons voelen.

Een negatief zelfbeeld kan leiden tot:
 • depressieve gevoelens
 • verdriet
 • angstklachten (sociale angst)
 • onzekerheid (faalangst)
 • moeite met (gezonde) relaties aangaan en onderhouden
 • problemen met grenzen aangeven
 • slechte zelfzorg (voeding/beweging/rust)
 • belemmeringen met betrekking tot succes en professionele ontwikkeling

De oorsprong van negatieve gedachten

Maar waar komen deze negatieve gedachtes dan vandaan?
Hoe komt het dat sommige mensen worstelen met zelfkritiek en soms zelfs zelfhaat, terwijl anderen vrijwel in vrede met zichzelf leven?

De oorsprong van een negatief gedachtepatroon ligt in specifieke ervaringen in het verleden; ervaringen die pijn gedaan hebben. Ervaringen met bijvoorbeeld afwijzing, teleurstelling, schaamte of falen. Vaak is dat in relatie tot de ouders geweest, maar het kan ook gaan over pesten, een liefdeloze relatie, een veroordelende leraar/baas/stagebegeleider of iets heel anders.

Uit deze ervaringen trekken we onbewust conclusies over onszelf en over het leven. En deze conclusies, ofwel negatieve overtuigingen, vormen een routekaart voor ons verdere levenspad. Wie de onbewuste overtuiging ‘ik ben dom’ heeft, zal bijvoorbeeld niet zomaar beginnen aan een studie.

Door kritisch op onszelf te zijn proberen we te voorkomen dat we weer teleurgesteld worden. We proberen onszelf zo ‘op te voeden’ of toe te spreken dat we niet meer pijn gaan ervaren. Tegen jezelf ‘je ziet er niet uit met die dikke buik’ zeggen, lijkt veiliger dan het risico lopen dat iemand anders het zegt. En de vervolggedachte ‘zo kan je echt niet naar het zwembad’ is er eveneens om het veilig te houden. Zo bezien is dat oordelende stemmetje van binnen er eigenlijk om te helpen en te beschermen, hoewel het in de praktijk vaak niet gunstig uitpakt. Want echte veiligheid vinden we niet wanneer we onszelf afkeuren maar wanneer we om onszelf geven precies zoals we zijn.

Als je je wilt bevrijden van een negatief zelfbeeld is het behulpzaam om:
 • bewust te worden van je negatieve gedachtepatronen
 • de onderliggende negatieve overtuigingen op te sporen
 • de pijn te verwerken van de specifieke situaties waarin de negatieve overtuigingen tot stand kwamen
 • je vaardigheid om met moeilijke emoties om te gaan te versterken, zodat die niet uit de weg hoeven te worden gegaan
 • je kwaliteiten en sterke punten te leren zien en voelen

EFT-therapie bij een negatief zelfbeeld

EFT-therapie is een fijne methode voor het werken aan de bovenstaande punten. Met EFT kan je oude pijn achter je laten en leren onbevooroordeeld naar jezelf te kijken, zonder de beperkingen uit het verleden. Wanneer oude emoties worden opgelost (lees meer over EFT-therapie), worden je gedachtepatronen vanzelf positiever zonder dat je daar bewust moeite voor hoeft te doen.

Van binnenuit ontstaat er vriendelijkheid en compassie voor jezelf. Weet je niet welke situaties ten grondslag liggen van je negatieve zelfbeeld? Dat is geen probleem. Tijdens een EFT-traject wordt dat doorgaans vanzelf duidelijk. Maar ook zonder de oorzaak te weten, kunnen we werken aan je gedachtepatronen en emoties in het hier en nu en zo je zelfvertrouwen op een prettige manier versterken.

Heb je interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Bel 06-51452429 of vul het contactformulier in, dan plannen we samen een afspraak.

In mijn grond
ben ik geborgen,
ben ik mijn beste
vriend geworden

Hella Hertogs