Trauma verwerken met EFT therapie

Trauma betekent: verwonding.
Een psycho-trauma krijg je wanneer je iets heftigs hebt meegemaakt wat je niet goed kan verwerken.

De meeste mensen denken bij een trauma aan seksueel misbruik, verkrachting, (psychisch) geweld, vliegtuig- en auto-ongelukken, brand, confrontatie met suïcide of plotseling verlies. Maar ook schijnbaar minder heftige gebeurtenissen zoals pesten, het krijgen van een ernstige diagnose, scheiding van ouders (als kind), een bevalling of een ontslaggesprek kan een trauma veroorzaken.

Ontstaan van een trauma

Een trauma ontstaat in een situatie waarin je je overweldigd voelt en alleen, en waar vechten of vluchten niet mogelijk is. Alle emotie die je op dat moment hebt ervaren wordt in je opgeslagen, zonder dat daar een goede uitweg voor gevonden kan worden.

Symptomen van een trauma

Omdat het bij een trauma om zeer heftige emoties gaat moet je deze wel onderdrukken om niet overspoeld te raken. Dit lukt niet altijd, waardoor er sprake kan zijn van:

  • Flashbacks
  • Steeds weer opkomende herinneringen
  • Een emotionele achtbaan, geen regie over gevoelens
  • Piekeren
  • Slecht slapen
  • Prikkelbaarheid
  • Gevoel van afgesneden zijn van je lichaam
  • Vermoeidheidsklachten
  • Een verslaving waarmee je de heftige gevoelens probeert te verdoven

Het verwarrende is dat de emoties soms opkomen in situaties die niets met de trauma te maken lijken te hebben. Je bent de traumatische gebeurtenis mogelijk helemaal vergeten (verdringing) maar reageert ongewoon heftig op (kleine) gebeurtenissen in je dagelijkse leven.

Het onderdrukken van een trauma kost veel energie. Dit is de reden waarom veel mensen die wat ouder worden ineens krijgen last van zaken uit hun kindertijd. Het lukt hen namelijk vaak niet meer om de herinneringen op afstand te houden.

Negatieve overtuigingen na trauma

Uit elk trauma wordt onbewust een negatieve conclusie getrokken die gevolgen heeft voor het verdere leven. Een gepest kind kan de conclusie trekken “ik ben zwak”. Een kind dat zes weken op vakantiekolonie gestuurd werd kan gaan geloven: “ik ben ongewenst”.
Een verkrachtte vrouw kan denken “ik ben schuldig”.
Een jongen wiens moeder dronken is op zijn verjaardag kan denken “ik ben de moeite niet waard”.

Deze negatieve manier van denken loopt als een rode draad door het leven heen en is bepalend voor je gedrag. Wanneer je bijvoorbeeld (onbewust) gelooft dat je ongewenst bent, zal het moeite kosten om jezelf te laten zien, om ruimte in te nemen en om liefde van anderen te ontvangen.

Het kan verhelderend zijn om te ontdekken welk negatieve overtuiging je ontwikkeld hebt na een trauma. Het helpt om met compassie naar jezelf, en naar zaken in het leven waarin je mogelijk vastgelopen bent, te kijken. Wanneer het trauma opgelost wordt, verliest de negatieve overtuiging zijn kracht en voel je je bevrijd van dit oude geloof. Er komt energie vrij en je kunt een stuk lichter verder gaan met je leven.

Een trauma hebben is geen teken van zwakte

Veel cliënten die een trauma hebben meegemaakt en die daardoor klachten ontwikkelen, oordelen hard over zich zelf: “Het is al zo lang geleden, - ik zou daar overheen moeten zijn.”, of “Anderen hebben daar geen last van, het is zwak dat ik daar nog mee bezig ben.”.

Wanneer je voor traumabehandeling komt zal je leren inzien hoe veel kracht het je gekost heeft om door te gaan ondanks dat wat je overkomen is, en zal je waardering krijgen voor je eigen doorzettingsvermogen en kracht.

Verwerken van trauma met EFT

Zoals genoemd betekent het woord ‘trauma’ verwonding. En net zoals een fysieke wond, heeft ook een psychische verwonding zorg nodig om goed te genezen.

Met het toepassen van EFT worden onverteerde gebeurtenissen verwerkt, zodat je de traumatische herinnering volledig aankan. Alle negatieve emoties worden opgelost en de koppeling met een negatieve overtuiging wordt verbroken. Je kan alles vertellen en de hele film van de gebeurtenissen doorlopen, zonder stress.

Lees hier hoe EFT concreet in zijn werk gaat.

EFT therapie bij trauma – een zachte behandelvorm

Bij veel mensen die een trauma hebben, roept het idee om daaraan te moeten werken, laat staan er over praten, dikwijls heel veel spanning op. Vaak roept het idee alleen al zo veel spanning op dat er geen hulp gezocht wordt.

Met EFT kunnen we gelukkig zeer behoedzaam te werk gaan. Ook wanneer je (in eerste instantie) niet wil benoemen wat er gebeurd is kunnen we prima resultaat halen.

Bij een seksueel trauma komt het regelmatig voor dat we de eerste sessie(s) werken zonder dat ik überhaupt weet wat er gebeurd is. Wanneer we alle gevoelens van schaamte, walging, schuld, gêne enzovoort opgelost hebben gaat het verder erover praten vanzelf. En tot verbazing van de meesten gaat dit vaak gepaard met lachen! Er komt veel energie vrij wanneer alles vrijelijk uitgesproken kan worden en dit geeft een nieuw gevoel van kracht en zeggenschap over je eigen lichaam.

EMDR en trauma

EMDR is een prachtige methode voor verwerking van trauma die veel gebruikt wordt binnen de GGZ. Helaas zie ik veel cliënten die wel EMDR hebben gehad maar waar de klachten nog blijven bestaan. Naar mijn mening komt het omdat er te weinig aandacht besteed wordt aan alles wat rond de hele situatie speelde. Ook kan het zijn dat de klachten blijven bestaan omdat de EMDR-methode recht op het doel afgaat (het traumatische moment) zonder voldoende te werken aan het van te voren afbouwen van spanning. Zo kan een hele heftige EMDR-behandeling in het slechtste geval resulteren in her-traumatisering.

Als je voor een EMDR-behandeling kiest, zoek dan een behandelaar die fijngevoelig is en die je voldoende tijd gunt om je volledig op je gemak te voelen.

Een EMDR-behandeling op één of een paar traumatische beelden uit de gebeurtenis is geen garantie voor dat het hele trauma opgelost is. Als je nog klachten hebt, twijfel dan niet aan je zelf, maar besteed daar aandacht aan.

Lees hier de reacties van mijn cliënten die een trauma met behulp van EFT overwonnen hebben.

Bel met Dorthe Jakobsen (06-51452429) voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek of vul het contactformulier in.

Gedicht:

De wond is de plek waar
het licht naar binnen komt.

Rumi

Vrouw, 37

Omdat ik steeds meer last kreeg van een onverwerkte traumatische ervaring in mijn jeugd (aanranding op achtjarige leeftijd), zocht ik contact met de praktijk Levenszin en kwam ik terecht bij Dorthe.

Lees meer